Kalendar

Osnovne informacije o osmiju za fizičke osobe u podružnici Njemačkog instituta za osmij:

Datum: 15. travnja 2019.

Lokacija: Osmium-Institute, Am Mösl 41, 82418 Murnau, Njemačka

Vrijeme 19:00 sati

Trajanje: dva sata

Catering: piće

Datum: 25 . travnja 2019.

Lokacija: Osmium-Institute, Am Mösl 41, 82418 Murnau, Njemačka

Vrijeme 19:00 sati

Trajanje: dva sata

Catering: piće

 

Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT | PTBR | KO

Osmium World Council OWC GmbH

Ettaler-Mandl-Weg 12
82418 Murnau am Staffelsee

+49 89 744 88 88 88
info@osmium-world-council.com

Fenster schließen
Kalendar