Zadaće Svjetskog simpozija za osmij (OWS)

Svjetsko vijeće za osmij, nezavisna skupina različitih partnera stručnih za financijsko tržište i tržište nakita, postavilo si je zadatak da bude vjerodostojno tijelo koje pojašnjava sva pitanja vezana za lansiranje osmija na tržište.

Svjetsko vijeće za osmij redovito i nasumično pregledava bazu podataka Identifikacijskih kodova osmija i provjerava njezinu konzistentnost i točnost.

Najvažniji su sljedeći zadaci:

  1. Osiguravanje međunarodne opskrbe osmijem za proizvođače nakita.
  2. Udruživanje s društvima u segmentu plemenitih metala i s rudarskim poduzećima.
  3. Diseminacija stručnog znanja o osmiju putem interneta i drugih medija.
  4. Podržavanje znanstvenih platformi znanjem o osmiju.
  5. Izbjegavanje prebrzih i naglih promjena u cijeni osmija. Cilj: osmij mora ostati cjenovno dostupan svakom investitoru.

 

Cilj je Svjetskog vijeća za osmij da uvijek bude poveznica između investitora i krajnjeg kupca na tržištu. Iz tog razloga razvija se indeks osmija i provode se pripreme za uvođenje osmija na tržište vrijednosnih papira na međunarodnim burzama.

 

Edukacija i obuka

Svjetsko vijeće za osmij provodi obuke u sljedećim područjima:

1.) Upoznavanje djelatnosti i partnera

2.) Online obuka

3.) Obuka u učionici

4.) Konzultant za plemenite metale, stručnjak, trgovac

5.) Obuka za voditelja obuke

 

Internetske stranice o obuci

1.) www.osmium-training.com

2.) www.osmium-academy.com

Glavna načela dobrog upravljanja:

 

Odgovornost


Svjetskim vijećem za osmij (kraće: OWC ili vijeće) upravlja djelotvorni odbor koji je odgovoran za dugoročni uspjeh organizacije i zadužen za određivanje njezina smjera. Odbor odobrava viziju, svrhu i strategije vijeća, kao i njegove ciljeve. Odgovoran je za nadgledanje događaja i rada vijeća te mora djelovati u njegovom najboljem interesu.

 

Organizacijska kultura


Odbor odlučuje o kulturnim i etičkim pitanjima organizacije te postavlja pravila za cijelo tržište osmija kako bi zaštitio kupce i partnere. Upravljačka tijela namijenjena su promicanju odgovarajuće organizacijske kulture integriteta, etike i društvene odgovornosti te su prilagođena potrebama organizacije.

Odbor sistematizira očekivanja ovisno o prihvatljivim poslovnim praksama direktora, izvršnih rukovoditelja i zaposlenika. To se provodi sporazumima ESG-M strategija u suradnji s institutima za osmij širom svijeta. Te strategije i politike razvijene su kako bi ugradile postupanje u skladu s etičkim vrijednostima u cijelu organizaciju.

 

Objavljivanje praksi


Upravljačke strukture i prakse koje je usvojio odbor objavljuju se u komunikacijskim dokumentima članova i na web-stranici vijeća. Objavljuju se zajedno s objašnjenjem zašto ih odbor smatra prikladnima za vijeće, s posebnim naglaskom na aspekte koji su neuobičajeni ili se razlikuju od općeprihvaćenih praksi upravljanja.

 

Neovisnost


Svi direktori donose neovisne prosudbe. Upravljačke strukture osmišljene su kako bi odboru ograničile neovisno rukovodstvo odvojeno od uprave i većinskih ili utjecajnih dioničara. Odbor ima politike i postupke za izbjegavanje sukoba interesa. Ako se član odbora nađe u sigurnom ili potencijalnom sukobu interesa u vezi s bilo kakvim pitanjem koje odbor treba razmotriti, relevantni interes priopćava se odboru.

 

Sastav i rukovodstvo


Uzimajući u obzir opseg i prirodu aktivnosti vijeća, odbor se sastoji od odgovarajućeg broja direktora koji posjeduju relevantan i raznolik raspon vještina, znanja, iskustva i pozadina i koji su sposobni djelotvorno razumjeti probleme s kojima se suočavaju u radu vijeća, pružiti uvid i pridonijeti dodatnu vrijednost. Direktori su u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena svojoj ulozi, kako kolektivno tako i pojedinačno, da bi učinkovito obavljali dužnosti.

 

Imenovanje


Postoji služben, strog i transparentan postupak imenovanja i ponovnog izbora direktora odbora. Svaki direktor koji se kandidira za ponovni izbor podvrgava se službenoj procjeni rada. Samo se direktori sa zadovoljavajućom ocjenom preporučuju dioničarima za ponovni izbor. U područjima gdje zakon ne zahtjeva redovito provođenje novih izbora direktora, dioničari sve direktore predlažu za ponovni izbor u redovitim petogodišnjim intervalima.

 

Znanje


Direktori djeluju temeljito na osnovi odgovarajućih podataka i imaju pristup točnim, relevantnim i pravovremenim informacijama koje osiguravaju instituti za osmij. Odbor i uprava djeluju zajedno kako bi osigurali protok informacija. Tako se promiče razumijevanje poslovanja vijeća i kritična pitanja kojima se vijeće suočava na svjetskom tržištu osmija te omogućuje direktorima da aktivno i informirano sudjeluju u raspravama na sastancima odbora. Kada je prikladno i potrebno razrješenje dužnosti direktora, odbor koristi pristup neovisnom stručnom savjetovanju.

Svi novi direktori prolaze kroz uvodni postupak. Svi bi direktori također trebali sudjelovati u kontinuiranom i redovitom usavršavanju putem online edukacija, kao i profesionalnom usavršavanju kako bi poboljšali i osvježili vještine i znanje o tržištu osmija i njegovim sudionicima.

 

Rizik


U odboru je uspostavljen odgovarajući sustav praćenja rizika i unutarnjih kontrola. Osnovne informacije trebaju biti dostupne institutima za osmij diljem svijeta.

Odbor određuje sklonosti preuzimanja rizika za vijeće i navodi primjerenu razinu rizika koju vijeće može preuzeti da bi postigao kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strateške ciljeve te redovito prati i vrednuje registar rizika u suradnji s međunarodnim institutima za osmij.

 

Odnos s upravom


Postoji jasna podjela odgovornosti između odbora i uprave, pri čemu odbor nadzire funkcije uprave. Iako je odbor u konačnici odgovoran za nadzor vijeća i njegova rada, određene funkcije može dodijeliti upravi. Pri tom mora postojati jasno objašnjenje i razumijevanje dodijeljenih zadataka, čiju provedbu odbor redovito prati i vrednuje.

 

Komunikacija


Odbor zahtijeva od vijeća komunikaciju s javnosti, dioničarima i institutima za osmij. Mora biti dostupno dovoljno informacija kako bi u svakom trenutku bilo moguće donošenje utemeljenih odluka u vezi s vijećem. Komunikacija osigurava da svi dioničari imaju jednak pristup proaktivnim, pravovremenim, učinkovitim i lako dostupnim informacijama koje se tiču vijeća. Vijeće održava opće sastanke dioničara i članova i ima uspostavljeni proces za olakšavanje i poticanje sudjelovanja svih dioničara.

 

Isječci iz statuta Svjetskog vijeća za osmij

 

Ovaj tekst preveden je kako bi se međunarodna publika mogla upoznati sa sadržajem statuta Svjetskog vijeća za osmij.

Međutim, registrirani statuti dostupni su samo na njemačkom jeziku i stoga prijevod nije pravno obvezujući.

 

 

Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT | PTBR | KO

Osmium World Council OWC GmbH

Ettaler-Mandl-Weg 12
82418 Murnau am Staffelsee

+49 89 744 88 88 88
info@osmium-world-council.com

Fenster schließen
Zadaće Svjetskog simpozija za osmij (OWS)