zadania OWC

Światowa Rada Osmium, będąc niezależną grupą różnych partnerów posiadających wiedzę ekspercką na rynkach finansowych i jubilerskich, postawiła sobie za zadanie bycie godnym zaufania autorytetem, który wyjaśnia wszystkie kwestie związane z wprowadzeniem osmu na rynek.

Światowa Rada Osmium regularnie i wyrywkowo sprawdza bazę danych Kodu Identyfikacyjnego Osmu pod kątem spójności i poprawności.

Najpilniejsze zadania to:

  1. Zapewnienie międzynarodowych dostaw osmu producentom biżuterii.
  2. Zamykanie plasuje się w kręgach stowarzyszeń z segmentu metali szlachetnych oraz firm wydobywczych.
  3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat osmu za pośrednictwem Internetu i innych mediów.
  4. Wspieraj platformy naukowe wiedzą ekspercką na temat osmu.
  5. Unikanie zbyt szybkich i niestabilnych zmian ceny osmu. Cel: Osmium musi pozostać dostępne dla każdego inwestora.

Światowa Rada Osmium dąży do tego, aby zawsze być łącznikiem między inwestorem a klientem końcowym na rynku. Z tego powodu opracowywany jest indeks osmu i trwają przygotowania do wprowadzenia osmu do obrotu jako papieru wartościowego na międzynarodowych giełdach papierów wartościowych.

 

Edukacja i trening

Światowa Rada Osmium szkoli się w następujących obszarach:

1.) Poznaj firmę i partnerów

2.) Szkolenie on-line

3.) Szkolenie stacjonarne

4.) Konsultant ds. metali szlachetnych, ekspert, handlowiec

5.) Trening jako trener

 

Strony internetowe o szkoleniach

1.) www.osmium-training.com

2.) www.osmium-academy.com

 

Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT

OSMIUM WORLD COUNCIL
Michael Karl GASSER

Oberortweg 3/III
9523 Villach - AUSTRIA

+49 89 744 88 88 88
info@osmium.info

Fenster schließen
zadania OWC