Webová stránka

Jméno poskytovatele Osmium World Council OWC GmbH
V zastoupení
   

Data

HRB-č.:
Daň č.:
DPH č.:
   
Adresa Ettaler-Mandl-Weg 12
82418
Murnau am Staffelsee
   

Kontakt

E-mail
Telefon +49 89 744 88 88 88
Telefax
   

technická obsluha :

Werbeagentur PR3000 e.U.
Schemerlhöhe 300
8076 Vasoldsberg
Tel.: 
Fax:  

Monopoloffenlegung

Die Sitzverlegung des OWC wurde zum 01.01.2024 beschlossen
und wird innerhalb des Zeitraums bis zum 15.02.2024 notariell eingetragen.

Geschäftsführer operative Arbeit: Ingo Wolf

Präsident: OWC Führung Marcos Saito

 

Řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle § 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) však poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat odeslané nebo uložené informace ani vyhledávat důkazy, které by naznačovaly nezákonnou činnost.

Zákonné povinnosti k odstranění informací nebo k blokování jejich použití podle obecných zákonů zůstávají nezpochybněny. Odpovědnost je v tomto případě možná pouze v okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Nezákonný obsah bude odstraněn neprodleně v okamžiku, kdy se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsah těchto webových stránek nemáme žádný vliv, proto za tento obsah nemůžeme ručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy odpovědní za svůj vlastní obsah.

Odkazované webové stránky byly v době zřízení odkazu prověřeny z hlediska možného porušení zákona. Nezákonný obsah nebyl v době propojení zjištěn. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze nařídit bez důvodných indicií, že došlo k porušení zákona. Nelegální odkazy budou odstraněny ihned v okamžiku, kdy se o nich dozvíme. 

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách jejich poskytovateli podléhají německým zákonům o autorských právech. Kopírování, úpravy, šíření, jakož i jakékoli použití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopírování těchto webových stránek je povoleno pouze pro soukromé použití.

Komerční využití našeho obsahu bez souhlasu původce je zakázáno.

Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na těchto stránkách jsou jako takové označeny. Pokud si však všimnete porušení autorského práva, informujte nás o tom. Takový obsah bude neprodleně odstraněn.Zveřejnění monopolu
Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT | PTBR | KO

Osmium World Council OWC GmbH

Ettaler-Mandl-Weg 12
82418 Murnau am Staffelsee

+49 89 744 88 88 88
info@osmium-world-council.com

Fenster schließen
Webová stránka