OWC úkoly

Světová rada pro osmium, která je nezávislou skupinou různých partnerů s odbornými znalostmi z finančního a klenotnického trhu, si dala za úkol být důvěryhodnou autoritou, která objasní všechny otázky týkající se uvedení osmia na trh.

Osmium-world-council pravidelně a namátkově kontroluje databázi Identifikačního Kódu Osmia z hlediska konzistence a správnosti.

Nejnaléhavějšími úkoly jsou:

  1. Zajištění mezinárodních dodávek osmia výrobcům šperků.
  2. Uzavření spolupráce se sdruženími v segmentu drahých kovů a těžebními společnostmi.
  3. Šíření odborných znalostí o osmiu prostřednictvím internetu a dalších médií.
  4. Podpora vědeckých platforem s odbornými znalostmi o osmiu.
  5. Zamezení příliš rychlým a nestálým změnám ceny osmia. Cíl: Osmium musí zůstat cenově dostupné pro každého investora.

 

Cílem Světové rady Osmium je být vždy spojovacím článkem mezi investorem a koncovým zákazníkem na trhu. Z tohoto důvodu je vyvíjen index osmia a probíhají přípravy na to, aby bylo osmium obchodovatelné jako cenný papír na mezinárodních burzách.

 

Vzdělávání a školení

Světová rada Osmium se vzdělává v následujících oblastech:

1.) Poznejte firmu a partnery

2.) Online školení

3.) Školení v učebně

4.) Poradce, expert, obchodník s drahými kovy

5.) Školení jako školitel

 

Internetové stránky o školení

1.) www.osmium-training.com

2.) www.osmium-academy.com

 

Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT

OSMIUM WORLD COUNCIL
Michael Karl GASSER

Oberortweg 3/III
9523 Villach - AUSTRIA

+49 89 744 88 88 88
info@osmium.info

Fenster schließen
OWC úkoly